بی اهمیتی امنیت خودروهای داخلی

بی اهمیتی امنیت خودروهای داخلی

برای وارد کردن یک خودرو به کشور تست هایی مبنی بر امنیت خودرو و تست رانندگی و معیار های کیفی که مانند استاندارد های منتخب
اتحادیه اروپا میباشد انجام میشود . ولی درمورد خودرو های داخلی ، مهم نیست ! باید رانندگی شان درست شود ، مردم بد رانندگی میکنند.
اگر مردم بد رانندگی میکنند ، پس این تست ها چی میتواند باشد ؟ ایا رانندگی مردم ربطی به خودرو ندارد؟
این ها مهمه سوالاتی است که در ذهن ما بعد از این صحبت ها شکل میگیرد .
معیار هایی که مبنی بر تست آلایندگی ، معیار مصرف سوخت ،ایمنی و . . . هستند که همگی بر روی خودرو ها انجام میشود .
این حرف ها یعنی صنعت خودرو سازی ما هیچ ایرادی ندارد ؟ فقط برای ورود خودرو خارجی باید تست ها سفت و سخت گرفته شود؟
طبق گزارش های سازمان استاندارد 43 درصد خودرو های داخل 1 ستاره ایمنی دارند این یعنی خیلی کم ! و پایین تر از حد استاندارد سوال ما این است که چرا خودمون رو به اون راه زدیم!؟

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید