فروش خودرو های برقی در چین با کاهش روبه رو شد

فروش خودرو های برقی در چین با کاهش روبه رو شد

در اخرین امار به دست امده از فروش خودرو های برقی در کشور پهناور چین
میتوان نتیجه گیری کرد که فروش این نوع ماشین ها رو به کاهش است.
طبق گزارش کلین تکنیکا،فروش ماشین های برقی در چین 0/25 درصد کاهش داشته است. سهم ماشین های فرقی در بازار خودرو چین
در ژانویه 2016 حدود 1.25 درصد بوده است. همچنین در این ماه خودرو سازی پکن توانست 25 درصد بازار را از آن خود کند.
سایک موتور هم  23 درصد فروش خودرو های برقی چین را بر عهده داشت ، ژیانگلینگ موتورز هم 16 درصد بازار را دراخیار گرفته بود.
هدف دولت چین فروش 2 میلیون خودرو  برقی تا سال 2020 است. در سال 2016 یک میلیون از این دست خودرو ها در چین به فروش رفت
برای تحقق این هدف دولت چین تا سال 2020 باید سالانه 300 هزار دستگاه خودرو به فروش برسد.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید