طرح های هیوندا سوناتا فیس لیفت

طرح های هیوندا سوناتا فیس لیفت

اخیرا هیوندای در صفحه فیسبوک خود طرح های جدید هیوندا سوناتا فیس لیفت را انتشار داده است.
چندین بار عکس های نمونه های تحت ازمایش سوناتا فیس لیف را دیدیم اما اینبار به صورت رسمی هیوندای از ورود این خودرو
در اواخر سال جاری خبر داد.


در این طرح ها دو ماشین در سمت راست دیده میشود که نسل های قبل هیوندای سوناتا میباشد و دو طرح سمت چپ هم
هیوندا سوناتا فیس لیفت و اسپرت و یکی هم هیوندای سوناتا معمولی میباشد .
با توجه به عکس میتوانیم بگوییم سوناتا فیس لیفت خطوط تهاجمی و اسپرتی دارد که به ماشین روح جنگندگی میدهد و طراحی محافظه
کارانه قبلی خویش را جبران خواهد کرد.


هیوندای هنوز زمان دقیق معرفی این خودرو را مشخص نکرده اما انتظار میرود که این خودرو در ماه اوریل (فروردین) در نمایشگاه نیویورک
به معرفی عموم در آید .

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید