ایمیل پشتیبانی:
 info ( @ ) mashinabad.ir
 
 
طراحی و توسعه:
گروه آی تی ماشین آباد
ایمیل تماس با وب مستر سایت
webmaster@mashinabad.ir
 
 
ارتباطات:
مدیریت ماشین آباد
ایمیل تماس با مدیر سایت
admin@mashinabad.ir
ماشین آباد
mashinabad.ir

 

در صورت وجود مشکل و گزارش باگ، شما میتوانید از پنل کاربری نیز برای گزارش اقدام کنید