تویوتا کرونا 1800اتوماتیک-آلبالویی متالیک

قیمت 3,500,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,985 کیلومتر

گیربکس اتوماتیک

سوخت بنزین

رنگ آلبالویی

استان کرمان

سپر جلو و عقب احتیاج به تعمیر جزئی دارد-بیمه دارد

گپ و گفتگو

1985، تویوتا، کرونا‏