پراید 85 فوری فروشی

قیمت تماس بگیرید

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,385 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ زیتونی

استان خوزستان

با تشکر از سایت. فروخته شد

گپ و گفتگو

1385، سایپا، پراید صبا‏