جیپ آهو فنی سالم

قیمت 4,100,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,363 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ آبی

استان تهران

جیپ آهو - موتور تازه تعمیر( خوراک آف رود) -رنگ آبی - فنی کاملا سالم به همراه بیمه و معاینه فنی تا 91 - کارت سوخت - دیفرانسیل جلو عقب و کمک سالم – رینگ اسپرت – ضبط و باند - .واقعا ماشینی سالم فقط به دلیل خروج از کشور به دست

گپ و گفتگو

1363، جیپ، آهو‏