فروش پزو پارس

قیمت 14,700,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,389 کیلومتر

گیربکس

سوخت بنزین

رنگ نوک مدادی

استان تهران

حلو عقب پتمپ کلکیر جتو چپ تعویض شده

گپ و گفتگو

1389، پژو، پارس‏