فروش سيناد 1

قیمت 3,900,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,380 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ بژ

استان گلستان

كاملا" سالم - بيمه تا11/91

گپ و گفتگو

1380، سیناد، سيناد 1