رنوpk

قیمت 2,000,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,383 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ نقره آبی

استان البرز

تمیز وترجیحادارای ماینه فنی وسالم

گپ و گفتگو

1383، رنو، PK‏