فروش روآ سال پایه گاز سوز

قیمت 8,000,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,389 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت دوگانه سوز - بنزین و گاز

رنگ نقره ای

استان فارس

با وسائل اضافی - کاملا خانگی

گپ و گفتگو

1389، پژو، روآ‏