زانتیا 84 بسیار سالم

قیمت 16 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,384 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ نقره ای

استان زنجان

بسیار سالم بذون 1 ریال خرج - رخ همانند 88 - کاپوت جزیی رنگ - بقیه جاها بیرنگ به شرط- با ماکسیما یا کوپه ام عوض میکنم

گپ و گفتگو

1384، سیتروئن، 2000  اس ايكس