وانت مزدا ژاپنی

قیمت 15,500,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:16

کارکرد 1,991 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ آبی نفتی

استان کرمان

موتور تازه تعمیر و دارای 400 لیتر سهمیه بنزین ماهانه و 5 سال تخفیف بیمه تا شهریور 93

گپ و گفتگو

1991، مزدا، وانت