پاترول

قیمت 7,000,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,377 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ نقره ای

استان کرمانشاه

مدل 77 ، سقف و ستون و شاسی و داخل موتور بودن ضربه و رنگ تودوزی و سپرها چرم دوزی مشکی (چرم طبیعی)

گپ و گفتگو

1377، نیسان، پاترول‏