فروش

قیمت 4,700,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,981 کیلومتر

گیربکس دستی‌

سوخت بنزین

رنگ سفید

استان البرز

سه سال تخفیف بیمه، معاینه فنی دارد.موتور و گیربکس تعمیر اساسی با فاکتور و عکس از لحظه به لحظه تعمیرات. داخل اتومبیل چرم کرم رنگ -فروشنده واقعی .

گپ و گفتگو

1981، تویوتا، لند کروز