فوری فروشی موتور سیکلت پالس 200

قیمت 2,500,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,390 کیلومتر

گیربکس

سوخت

رنگ

استان تهران

موتور سیکلت پالس 200 فوری فروشی دارای کارت سوخت بیمه تا آخر سال 91 رنگ مشکی سند دسته اول

گپ و گفتگو

1390، ،