پاترول رونیز به قیمت

قیمت 12,000,000 تومان

زمان 15 بهمن 1394 ساعت 18:15

کارکرد 1,382 کیلومتر

گیربکس

سوخت

رنگ

استان مازندران

ماشین درحد صفراست قیمت اولیه 14 بود به علت مسافرت تا اول فروردین 12 میدم

گپ و گفتگو

1382، پارس خودرو، نیسان رونیز