بازیابی گذرواژه با:

گذرواژه مورد نظر خود را به شماره 10003691 ارسال کنید.
سپس با وارد کردن شماره خود در فیلد زیر، گذرواژه خود را تأیید کنید
دقت داشته باشید که گذرواژه باید بیش از 4 کاراکتر داشته باشد. فرمت ارسال گذرواژه به صورت زیر است:

p:1234